Vækst, velfærd og velstand

for alle i hele
Silkeborg Kommune

Vi skal holde fast i den fantastiske udvikling, som vores kommune er inde i. For det er en god cirkel, og min filosofi er helt enkel: Når vi gør det godt, så har vi det godt – og når vi har det godt, så kan vi gøre det endnu bedre.

Som borgmester er det fristende at tage æren for, at det går fantastisk. Fakta er imidlertid, at succeserne skyldes fællesskabet og samarbejdet lige fra DF til SF – og det vil jeg holde fast i. For Silkeborg er et fællesskab – ikke en kampplads. Og vi skal have Silkeborg politik – ikke fløjpolitik, hvis den positive udvikling skal fortsætte.

Steen – hele Silkeborgs borgmester

Steen er født og opvokset i Kjellerup. Han har boet i Silkeborg kommune hele sit liv. Før han blev borgmester, drev han sin egen virksomhed og sad i byrådet som bl.a. som formand for Børn- og Ungeudvalget og som medlem af Økonomi Udvalget.

Steen er Venstremand, men han er først og fremmest mand for at skabe stærke samarbejder om at styrke Silkeborg. Derved kan vi selv skabe vores fælles fremtid frem for at overlade det til Christiansborg, regioner og diverse omegnskommuner.

Hos Venstre bruger vi pengene på den nære velfærd for alle vores borgere. Vi har flere SoSu’er, pædagoger og sygeplejersker, end vi havde for 8 år siden, og vi har flere lærere pr. barn. Vi prioriterer altid borgernære job i kommunen, og det næste område, vi skal kigge på, er indenfor ”sundhed og ældre”, for vores ældre skal have bedre pleje, og der er sat penge af til det i budgettet.

De ældre er gamle nok til selv at bestemme

Hos Venstre bruger vi pengene på den nære velfærd for alle vores borgere. Vi har flere SoSu’er, pædagoger og sygeplejersker, end vi havde for 8 år siden, og vi har flere lærere pr. barn. Vi prioriterer altid borgernære job i kommunen, og det næste område, vi skal kigge på, er indenfor ”sundhed og ældre”, for vores ældre skal have bedre pleje og der er sat penge af til det i budgettet.

Nu skal vi så også huske at sikre de ældre større valgfrihed, når det gælder for eksempel hjemmehjælp og plejehjem. For de ældre er altså gamle nok til at selv vælge.

Arbejdspladser og virksomheder giver penge til velfærd

Vi er blandt de bedste til at tiltrække nye virksomheder, der etablerer sig i vores kommune og skaber arbejdspladser og overskud. Vores virksomheder har skabt ca. 4.000 jobs over de sidste 8 år. Det giver masser af midler til velfærd.

For 8 år siden var vi en af de dårligste kommuner til at håndtere virksomheder – nu er vi den 2. bedste. Det giver penge i kassen og gavner alle at være god til at arbejde med virksomhederne. Det skal vi holde fast i. Sammen.

“Erfaring, godt lederskab og evnen til at samle samt en dokumenteret track record for de sidste 8 år er alt afgørende for at kunne fortsætte den gode udvikling, som Silkeborg er midt i. Det er altså mere vigtigt end partifarven. For det er afgørende, at Steen fortsætter det gode arbejde og samarbejde i byrådet.”
– Poul Konrad Beck
Silkeborgenser

Nummer 1 i den grønne omstilling

I september måned blev Silkeborg kåret som den næstmest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Det er vi utrolig stolte af – men vi blev næsten endnu mere stolte over, at vi blev nummer ét indenfor delområdet ”grøn omstilling”. Dejligt, når indsatsen bliver bemærket.

I Silkeborg har vi implementeret verdens største solvarme-anlæg, og med ny teknologi har vi på få år reduceret CO2 aftrykket fra vores varmeforsyning med over 40% – og snart bliver varmen helt grøn.

Vi har skilt vores rene regnvand fra kloakvandet i 90% af vores rørføring, så vi kan have rent vand i søer og åer, og indenfor sortering af affald er vi en af de bedste kommuner i Danmark.

Men vi hviler ikke på laurbærrene. Der er hele tiden tiltag i proces, så vi kan forblive en af Danmarks grønneste og smukkeste kommuner og fremmeste eksempler på grøn omstilling.

Penge til skoler og institutioner og en velkomst til nye medborgere

Silkeborg kommune tiltrækker nye borgere. De kommer med gode uddannelser og gode jobs. De kommer, fordi her er smuk natur, rig kultur og gode rammer – med institutioner og arbejdspladser. De bidrager til både økonomi og medborgerskab. De skal alle være velkomne.

Det er også en af grundene til, at vi investerer penge i skoler og institutioner. Siden 2018 har vi tilført i alt 200 mio. til de yngste og til skolerne. Det er med til at fastholde vores høje niveau for trivsel og læring. Desuden har vi godt indblik i, hvor de nye familier bosætter sig, og vi har en plan og midler for nye udvidelser til de yngste og de unge.

Det eneste sted, vi har skåret ned, er faktisk på grøden i åen.

Velfærd i hverdagen

Flere børnehaver og skoler i nærområderne samt bedre infrastruktur er vigtigt, hvis vi fortsat skal vækste i Silkeborg – og det skal vi. For det er væksten, der sikrer, at vi har råd til at leve, som vi gør i et fantastisk område. Derfor skal vi have givet den endnu en skalle de næste par år.

Heldigvis er vi allerede godt i gang – og med det brede samarbejde kan vi virkelig gøre noget for velfærden og for den vækst, der betaler gildet. For hvis ingen gider bo her, bliver den gode cirkel til en ond cirkel. Og så passer pengene ikke længere.

Venstre støtter et stærkt sygehus i Silkeborg.

Vi ved, det er en regional beslutning og regionale budgetter, men vi kommer meget aktivt til vise vores støtte til et lokalt sygehus, ligesom vi ønsker en konkret drøftelse med sygeplejerskerne om, hvordan vi som kommune kan forbedre samarbejdet mellem region og kommune – til gavn for både patienter og ansatte.

For vores helbred skal vi altså ikke bare overlade til regionen.

“Jeg har været på sygehuset i mange år, og jeg må bare sige, at Steen Vindum er den politiker og borgmester, der har arbejdet mest for sygehuset. Han har skrevet læserbreve og stået bag det gode samarbejde, mellem sygehus og kommune. Det vil derfor være særdeles godt, at der ikke kommer ændringer i det. Derfor skal Steen Vindum selvfølgelig fortsætte som borgmester.”
– Ulrich Fredberg
Overlæge, medlem af regionsrådet

Sund balance mellem land og by

Ingen har mere end Venstre øje for at sikre balancen mellem by og land. Der er i de sidste 8 år brugt mange penge på udvikling både i Silkeborg og alle de attraktive mindre byer i kommunen.

Der er lavet lokalplaner, byudvikling, infrastruktur og rekreative muligheder med haller og outdoor over hele kommunen. Ønsker du balance mellem land og by, så er ingen bedre end Venstre. Og sådan skal det fortsat være.

Kultur og natur i fællesskab

Venstre mener det alvorligt med outdoor, natur og kultur. Der er sat 20 mio af over de næste 2 år til at få vores natur gjort tilgængelig og skabe sunde interesser for bevægelse og sundhed for alle. De penge er på plads. Vi glæder os til at bruge dem sammen med borgerne og alle de frivillige ildsjæle med de gode idéer.

Og alle de andre mange kulturtilbud fra små lokale begivenheder til de helt musikevents skal vi sørge godt for. For det er vigtigt for os alle, det beriger vores samfund, og vi bliver alle sammen lidt gladere. Vi skal støtte op om kulturen og glædes over naturen. Det er to af vores største aktiver som samfund.

“Steen Vindum har altid prioriteret et mangfoldigt kulturliv, så Silkeborgs borgere kan finde glæde og sammenhold ved byens mange events. Steen møder nye gennemarbejdede ideer positivt og er selv aktiv deltager i kulturlivet. Han er altid tilgængelig i det offentlige rum, tager tid til en snak med andre gæster, og giver et klap på skulderen til de ildsjæle, som giver en hånd med. Steen har en fantastisk evne til at samle folk, ikke mindst byrådet, når nye initiativer skal hjælpes i gang. Jeg synes, at Silkeborg har oplevet en fantastisk positiv udvikling de seneste 8 år, og jeg mener klart, at Steen Vindum er den rette til føre det gode arbejde videre.”
– Oliver Zähringer
Eventarrangør

Vi skal turde gå nye veje

Verden står ikke stille, og vi bliver hele tiden klogere og får mulighed for at finde nye veje. Det er Silkeborg kommune god til. I de små byer kommer der hele tiden nye ideer, iværksættere og ildsjæle, der driver udviklingen og sikrer, at Silkeborg udvikler sig.

På et overordnet plan er Outdoor, vores nye torv og gågadesystem et godt eksempel på, at vi skal turde tænke ud af boksen og prøve noget nyt – i både småt og stort.

“Da jeg som ny udklækket iværksætter kontaktede Borgmester Steen Vindum, følte jeg mig ‘set’ , lyttet til og taget alvorligt … Lige netop disse 3 ting er yderst vigtige i den enkelte iværksætters uudforskede nye verden.. TAK for tilliden.”
– Lise Moeslund Bender
Iværksætter

Silkeborgensere skal være Silkeborgensere

Det kan ikke passe, at Silkeborgensere skal fødes i Viborg. Og det kan slet ikke passe, at regionen skal forhindre Silkeborg i at tilbyde vores mange borgere et ordentligt lokalt sygehus. Vores helbred er også vores anliggende – og vi skal have indflydelse – selvom nogen regionspolitikere siger, jeg skal blande mig uden om. Der skal jo ikke stå i de unges pas, at de er født i Viborg, når de er vaskeægte Silkeborgensere.

Her er mit valgløfte fra 2017 – jeg synes, jeg holdt det!

Jeg ved, at alle vores dygtige lokalpolitikere vil Silkeborg og alle, der bor her, det allerbedste. Derfor er det nærliggende og meget forståeligt, at der bliver lovet til højre og venstre i en valgkamp.

Virkeligheden er bare, at valgløfter ikke er beslutninger. Og alle beslutningerne bliver truffet af et flertal. Vi træffer dem sammen.

Og vi vil alle gerne det hele og lidt til. Og det skal vi arbejde for.

Jeg drømmer om, at vi sammen skaber et byråd, hvor vi alle tænker langsigtet og visionært, lytter, forstår og så skaber de løsninger, der gør Silkeborg Kommune stor og stærk – nu og i fremtiden.

Steen Vindums signatur

Silkeborg er sammenhold

I et byråd med plads til alle, der vil det godt for Silkeborg Kommune, har jeg, siden jeg blev borgmester, kunne sætte flueben ved mange af de allervigtigste opgaver, og selvfølgelig er der masser af nye opgaver at tage fat om. Det synes jeg, vi skal gøre sammen. Alle sammen. For det er sammenhold og ikke konflikter, der skaber den gode udvikling.

Heldigvis er der stadig mange opgaver, vi kan og skal løse. Og det kommer vi til, så længe byrådet arbejder bredt sammen. Jeg arbejder derfor efter at skabe en bred konstituering endnu engang. Vi har gjort det før, og det virker bedst, når blå, røde, gule og grønne arbejder sammen. Alle sammen. Uden at være afhængige af yderfløje.