Helga Sandorf Jacobsen- Kandidat til Silkeborg byråd
“Beslutninger bør tages ud fra ordentlighed og lydhørhed”

Helga Sandorf Jacobsen

Forskellighed til at bosætte sig, hvor man ønsker det og på den måde, der nu passer bedst ind i de enkelte borgeres liv, har stor betydning for mig. Vi skal derfor fortsat sørge for udvikling og understøttelse af livet i alle dele af vores kommune og i alle lokalområder. Understøtte skoler, pasningsmuligheder, lokale handelsmuligheder og plads til erhvervslivet, samt sørge for byggegrunde overalt, hvor der er behov. Vi skal give vores børn det bedste børneliv – med valgfrihed til pasningsmuligheder og mulighed for at bruge vores kommunes skønne natur som en helt naturlig del af dagligdagen.