Helle Kildahl Møller- Kandidat til Silkeborg byråd
“Det kan sagtens blive bedre…”

Helle Kildahl Møller

Mine fokusområder er bl.a.:
  • En´ kommune i balance
  • Frihed/råderum til skoler, daginstitutioner og plejehjem
  • De ældres behov for hjælp, plejehjem og aflastningspladser
  • Opbakning til sygehuset
  • Outdoor
  • Opbakning til erhvervslivet
  • Byudvikling i hele kommunen