Ole Krabbe- Kandidat til Silkeborg byråd
“Sæt kryds ved Krabbe.”

Ole Krabbe

Silkeborg skal fortsætte rejsen mod at blive Danmarks bedste sted at slå sig ned og bosætte sig og drive virksomhed. Erhvervsudvikling, bosætningsstrategi, gode fritids- outdoor- og kulturtilbud hænger sammen. Silkeborg skal være en hel kommune, hvor vi til stadighed husker, at der også skal være udvikling i omegnsbyerne.