MED KIKKERTEN FOR DET BLINDE ØJE OG KORTET PÅ HOVEDET

Politik er en disciplin, der til tider afslører, hvor forskellige vi kan være som mennesker. Det er en disciplin, der til tider viser, hvor forskelligt vi betragter verden. Sådan et eksempel så vi i lørdagens avis, hvor Peter Sig fra Enhedslisten nærmest nægter at glæde sig over den meget flotte bedømmelse af Silkeborg Kommunes evne til at samarbejde med vores virksomheder.

Det er meget mærkeligt – for denne evne giver nemlig rigtig mange flere arbejdspladser, et betragteligt skatteudbytte til kommunekassen og de laveste arbejdsløshedstal i kommunens historie siden sammenlægningen.

I stedet benytter Peter Sig lejligheden til at fortælle en historie om, at vi I Silkeborg er uansvarlige i forhold til vores økonomi – og især vores evne til at have en robust kassebeholdning. I kølvandet følger nogle tal med halve betragtninger, som ikke giver meget mening.

Men lad mig dele lidt basis-økonomi med jer, så I ikke behøver at være urolige. Byrådet i Silkeborg har siden 2014 været enige om altid at have en kassebeholdning på 250 millioner som en slags beredskab. I skrivende stund er denne beholdning 540 mio. Hvis man ser på det gennemsnitlige antal ”frie midler” pr borger, så ligger vi over kommuner som Horsens, Randers og Viborg, som vi normalt sammenligner os med. Samtidig ser vi frem til at modtage 52 mio mere firmaskat i vores kasse næste år, fordi vores virksomheder klarer sig så godt.

Derfor er alle partierne – inkl. enhedslisten – enige om at tage 100 mio fra den meget robuste kasse og bruge dem til anlægsudgifter (f.eks. skoler og institutioner) allerede i 2022. Det budget, som Peter i sit indlæg kritiserer, har han således selv været med til at ”tegne”.

Som I kan forstå, ser jeg ingen røde lamper, men tværtimod en robust økonomi og en tværpolitisk enighed om at tage nogle af de mange penge til nye investeringer. Det er langsigtet, fornuftigt og godt for os alle. Men åbenbart ikke for Peter Sig, der ikke kan se hverken de positive fordele ved vores erhvervspolitik eller den gunstige økonomiske platform.