Vores natur er smuk, unik og suveræn for mennesker og dyr.

Lige nu planlægges 15 nye naturparker. Det er en rigtig god idé at give naturen noget mere plads. Her i Silkeborg har vi noget af landets smukkeste natur – over hele kommunen, og endda helt ind meget tæt på selve Silkeborg By. Det er vi stolte af, og for kommunens borgere er det en skat uden lige.

Vi har de store statsskove på hele sydsiden af Silkeborg – ud mod Gjessø, Virklund og Sejs-Svejbæk langs med de smukke søer. Vi har Gjern Bakker og Gudendalen helt ud til Tange Sø. Vi har de store øde områder mod Vrads, Bryrup og Hampen, hvor storskov og hedelandskab smelter sammen og giver unikke oplevelser. Blot for at nævne nogle. Samtidig er store dele af vores landskab præget af istidens flotte morænebakker, der giver variation med smukke dale og fantastiske udsigtspunkter.
De fleste af områder nyder beskyttelse under regler om fredskov og natura 2000, der sikrer deres beståen. Den sikrer også en adgang for mennesker og en fri vandring for de dyrearter, der har brug for at kunne brede sig i søgen efter føde samt i deres naturlige udbredelse – som f.eks. når de store rudler af krondyr naturligt ”deles”.

Med indførelse af naturparkerne hører indhegninger med. Det får mig til at rynke brynene. På både dyrs og menneskers vegne. Vi har alle hørt om mistrivsel af udsatte dyr i visse naturparker – fordi deres bevægelse er begrænset og deres foderstand og tilsyn er problematisk. Jeg synes ikke, det er nødvendigt at indføre den slags områder hos os – hvor tingene fungerer optimalt. Vi har en rimelig tæt befolket kommune, og for alle jer borgere, der ønsker at besøge den nære natur, vil hegn være en unaturlig hindring, selvom der vil være låger hist og her.

Skal vi virkelig begrænse den naturlige ”gåtur” og indføre indhegning af vores vilde dyr – samt risikere udsætning af dyr, der ikke får den fornødne pleje? Nogle ting lyder godt bag skrivebordet, men giver måske mindre mening, når det skal ”lukkes ud i virkeligheden”. Vores natur har det virkelig godt – lad os nu bruge natur-midlerne på steder, hvor betingelserne er bedre, og det ikke spolerer for meget for de mennesker og dyr, der allerede er her.